Eropaf! Bewindvoerders

Onze beschermingsbewindvoerders werken uit overtuiging vanuit de Eropaf!-gedachte. Kernbegrippen hierbij zijn:

  • zoveel mogelijk regie bij de cliënt en zijn/haar omgeving leggen en
  • actief zoeken naar manieren om het bewind zo kort mogelijk te laten duren.

Uiteraard zijn ook het brengen van financiële en administratieve rust en stabiliteit van groot belang: de kwaliteit van de financiële bewindvoering moet van hoog niveau zijn. Zoveel mogelijk cliënten bedienen en streven naar een zo hoog mogelijke omzet past niet bij het Eropaf!-gedachtegoed. Eropaf! Ondersteuners en Beschermingsbewindvoerders zijn uitgesproken maatschappelijk ondernemers.

Elles Visser

"Als beschermingsbewindvoerder ondersteun ik mensen om weer meer grip te krijgen op hun financiële situatie. Daarbij zorg ik eerst dat er een stabiele situatie ontstaat. Van daaruit kijken we gezamenlijk welke mogelijkheden iemand heeft om zelf weer meer het stuur in handen te krijgen. Ik richt mij op mensen met schulden. Maar ook op mensen die door een geestelijke of lichamelijke beperking niet goed voor hun financiën zorgen en willen onderzoeken wat ze nog wél zelf kunnen doen."

Elles Visser, 06-83455132   elles@eropaf.nl   LinkedIn

Erik Wals

De afgelopen 18 jaar heb ik verschillende functies op financieel gebied vervuld. Daarbij is het accent van de commercie verschoven naar maatschappelijke betrokkenheid. Bij Eropaf! Ondersteuning help ik mensen op betrokken, betrouwbare en enthousiaste wijze, waarbij ik aandacht heb voor zowel de zakelijke als de menselijke kant van hun situatie.

Erik Wals, 06-10520426   erik@eropaf.nl   LinkedIn

 Bram Vat 

Ik ben ooit begonnen als psychiatrisch verpleegkundige en maatschappelijk werker in de psychiatrie. Na een Voortgezette Opleiding HBO heb ik organisatie- en verzorging sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens heb ik 25 jaar als adviseur gewerkt in de zorg, onderwijs, de Rijksoverheid en gemeenten.

Daardoor kwam ik onder meer in aanraking met de veranderingen in het sociaal domein, de ontwikkelingen rond persoonsgebonden budget en mensen die in aanraking kwamen met schuldsanering, bewindvoering en / of zelfbeheer.

Bram Vat, 06-21506774    Bram@eropaf.nl    Linkedin

Erna de Goede

Ik bied beschermingsbewind aan in Utrecht en omgeving. Ik ondersteun u als u bent vastgelopen of als dit dreigt. Ik breng overzicht in uw financiële situatie en help u weer controle over uw financiën te krijgen. Betrouwbaarheid, het opkomen voor uw belangen en aandacht voor uw persoonlijke situatie staan centraal in mijn dienstverlening.

Na mijn eerder afgeronde rechtenstudie heb ik de opleiding voor beschermingsbewindvoerder aan de Hogeschool Utrecht met succes gevolgd. Deze opleidingen samen bieden een gedegen basis voor mijn bewindvoerderschap.

Meer informatie kunt u lezen op: www.eropafondersteuningutrecht.nl

Of kijk op mijn LinkedInpagina.

Erna de Goede, 06-14967035  Mail: Erna@eropaf.nl

Volg ons:
© Stichting Eropaf! 2017